Hvad er Energimærkning?

En ofte skjult udgift for sælgere eller udlejere er energimærkningen som er et lovpligtigt krav at få udarbejdet i forbindelse med salg eller udlejning af huse (Enfamiliehuse eller rækkehuse) over 60kvm. Det er en udgift vi ofte har set snyde nye ejendomsinvestorer hvorfor vi har skrevet denne artikel til at give et overblik.

Energimærkningen udføres ofte af den byggesagkyndige på samme tid med en tilstandsrapport, men i modsætning til tilstandsrapporten er energimærkningen altså lovpligtig.

 

Energimærkning af huse

Det er lovpligtigt at der skal udarbejdes energimærkning af huse (enfamiliehuse og rækkehuse) i forbindelse med salg eller udlejning (dog kun ved huse over 60 m2).

Normalt udarbejdes der et energimærke for hvert enkelt rækkehus, men der kan også udarbejdes energimærkning for den samlede bebyggelse.

Bemærk at et energimærke ikke må være mere end 5 år gammelt, i forbindelse med salg eller udlejning af det pågældende hus. Såfremt sælger eller ejer ikke får udarbejdet energimærket, har køber ret til at få dette udarbejdet på sælgers regning. Bemærk at energimærker udstedt i perioden 01.01.2006 til 31.08.2006 ligeledes er gyldige i 5 år, selvom der står 3 år på energimærket (dispensation i forbindelse med overgang til nyt system).

Hvad koster energimærkningen?

Den øvre honorargrænse inkl. moms er på

  • 5.928 kr. for en bygning på under 100 m2
  • 6.522 kr. for en bygning på 100-199 m2
  • 7.113 kr. for en bygning på 200-299 m2
  • 1.072 kr. for et enfamiliehus uden bygningsgennemgang

Der sker en pristalsregulering pr. 1. januar hvert år efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Nedsat honorar

I nogle tilfælde skal maksimumhonoraret nedsættes med følgende beløb:

  • kr. 351 inkl. moms, hvis ejendommen er opført efter 1. januar 1980
  • kr. 1.171 inkl. moms, hvis der foreligger en energimærkning af bygningen, der er udarbejdet i henhold til energimærkningsreglerne fra 1. september 2006
  • kr. 235 inkl. moms, såfremt energikonsulenten modtager målfaste tegninger, som indeholder information om rørlængder -og dimensioner samt om isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner.

Honorarnedsættelserne gælder dog ikke for energimærkning uden bygningsgennemgang.

Fri prisdannelse for større bygninger

For bygninger over 299 mer der fri prisdannelse på markedet, og dermed ikke en fastsat øvre prisgrænse for energimærkning. Dette skal aftales mellem energikonsulenten og kunden. Man har ret til at indhente flere tilbud, inden man bestiller en energimærkning.

 

Udarbejdelse af energimærkning

At få

 

Det er byggesagkyndige der kan udføre energimærkningen og de er heldigvis alle listet på denne ene side:

Find en oversigt over uvildige byggesagkyndige her